Qui som

Smart Barris és una idea que neix des de la cooperativa la Fàbric@ dins la seva tasca al districte de Nou Barris i es fonamenta en la necessitat d’apropar, adaptar i aplicar els possibles beneficis de les estratègies smart city a les necessitats dels barris.

D’aquella primera idea sorgeix la creació del grup motor per tal de pensar i ampliar aquests tipus de propostes innovadores. Un grup on ens trobem persones provinents del cooperativisme, educadores, tècniques dins l’àmbit de les TIC, la comunicació i la ciència oberta. Un laboratori d’idees on poder explorar i crear noves intervencions dins l’àmbit social. Una idea que es materialitza amb l’execució del primer projecte de sostenibilitat ambiental en edificis públics.

Segons varis informes, tant en l’àmbit europeu com local, la bretxa digital no és només una qüestió d’accés, sinó també d’usos i aplicacions. Aquesta bretxa té a veure amb les capacitats crítiques sobre la informació a la qual accedim i sobre el maneig d’eines digitals.

La introducció de la tecnologia a la vida no vol dir necessàriament que pugui transformar-la. Cal doncs, a part de les competències sobre les eines, orientar aquestes a un benefici comunitari que faciliti i dignifiqui la vida i l’accés a recursos comuns existents o de nova creació. Noves formes d’intervencions socials, cooperatives i obertes dins una societat cada cop més mitjançada per la tecnologia i que requereix una democratització dels beneficis que aporta.