Por qué SmartBarris

smartbarris

Cap als barris democràtics i intel·ligents

Volem començar a definir un model de ciutat tecnològica que parteixi des de les necessitats de les comunitats dels nostres barris i que afavoreixi, d’un cantó, la revitalització del teixit associatiu i d’un altre, millori les condicions de vida de la població a través de la democratització en la presa de decisions i l’accés a recursos econòmics i materials.

Generar nous contextos que permetin la transformació social a partir del coneixement i la intel·ligència col·lectiva existent. Quins coneixements existeixen per fer front a les necessitats actuals? Com els podem millorar?

Ho aconseguim incidint en el territori amb iniciatives innovadores i amb un alt grau de transformació social comunitària. Això implica combinar les dinàmiques existents amb nous coneixements i nous espais oberts que permetin la generació de noves propostes econòmiques col·laboratives capaces d’afavorir possibilitats d’ocupació i d’incidir en aquells territoris amb greu afectació per la crisi.

Aquesta innovació passa per Espais d’aprenentatges col·laboratius, construcció d’una cultura de la sostenibilitat i l’autosuficiència,y dispositius democratitzadors en la presa de decisions. Smart Barris és una estratègia per activar una nova matriu econòmica «intel·ligent» que orienti la innovació social cap a un desenvolupament integral, cohesionat, sostenible i inclusiu. Prototips de dignificació dels barris que permeten la construcció de comuns, millorin l’ocupabilitat i l’autosuficiència de les persones i l’entorn que habiten.

En aquest context, «Intel·ligent» significa:

  • Sostenible, respectuós amb el medi ambient
  • Just i igualitari, entre homes i dones, entre, procedències, entre joves i grans, entre centre i perifèria…
  • Participatiu i generador de béns comuns i de comunitats autogovernades.
  • Inclusiu en l’accés i usos de les noves tecnologies.
  • Que afavoreix la sobirania tecnològica
  • Que augmenti els recursos comuns
  • Democràtic, sentir crític i presa de decisions

Com ho volem fer?

Compartint el coneixement. Redistribuint i democratitzant l’accés al coneixement i la tecnologia, vinculant els coneixements nous i tecnològics amb els tradicionals i artesanals.

Redistribuint i democratitzant l’accés a les matèries primeres (recuperar, reutilitzar, reciclar) i als mitjans de producció (eines noves i velles, espais de producció col·lectiva, analògica i digital.

Creant nous contextos d’aprenentatges inclusius que permetin a la ciutadania ser capaç de donar resposta a les seves pròpies necessitats i desitjos. Dinamitzant la capacitat d’organització i la generació de comunitats que puguin crear, mantenir, defensar i corresponsabilitzar-se dels béns comuns.

Benvingudes i benvinguts a l’experiència SmartBarris!