Millorar la eficiència energètica i lluitar contra l’atur

Millorar la eficiència energètica i lluitar contra l’atur
Millorar la eficiència energètica i lluitar contra l’atur

Barcelona té l’objectiu d’esdevenir una ciutat inteligent (smart city). Diverses iniciatves i accions han estat posades en marxa per tal d’assolir aquesta transformació, principalment en l’àmbit de l’energia. La sostenibilitat, l’eficiència i l’estalvi energètic, i les energies renovables són elements clau lligats a aspectos cabdals com són la pobresa energética, la contaminació ambiental o la millora de l’habitat urbà, entre d’altres. Tots aquests elements són objectius de ciutat, dels quals els barris perfièrics i els seus veïns no en poden quedar exclosos, ans al contrari, han d’esdevenir-ne protagonistas i beneficiaris.

La lluita contra la pobresa energética, l’impuls de polítiques per a frenar el canvi climàtic i el desenvolupament de barris intel·ligents són una possibilitat per generar oportunitats de formació i inserció laboral de población en atur i risc d’exclusió, especialmente joves i aturats de llarga durada, que així poden incorporar-se al tren de noves activitats laborals i professionals amb projecció de futur.

Els objectius prinicipals del Projecte són la lluita contra l’atur tot afavorint la formació, la contractació i la promoció de persones en atur de llarga durada, i contribuir a difondre una cultura de l’estalvi i l’eficiència energpetica.

Durant els mesos de març i abril de 2016 s’ha format en Estalvi i Eficiencia Energètica a 15 persones del Districte de Nou Barris, capacitant-les per a poder realizar el treball de camp previ a la relaització d’auditories energètiques en edificis. Aquesta formació ha estat complementariada amb aspectos d’emprenedoria, donant als alumnes eines suficients per tal de que es puguin plantejar organitzar-se a nivel empresarial.

D’aquests 15 alumnes, 9 d’ells han estat contractats durant 6 mesos per a la realització d’auditories energètiques en equipaments municipals del Districte, contractació que es va fer de maig a octubre, moment en el que s’han de realizar les Certificacios energètiques de fins a 18 equipaments municipals!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *