Sostenibilitat urbana: estalvi energètic pel desenvolupament local

Sostenibilitat urbana: estalvi energètic pel desenvolupament local
Sostenibilitat urbana: estalvi energètic pel desenvolupament local

Barcelona té l’objectiu d’esdevenir una ciutat intel·ligent (smart city).

Diverses iniciatives i accions han estat posades en marxa per tal d’assolir aquesta transformació, principalment en l’àmbit de l’energia.

La sostenibilitat, l’eficiència i l’estalvi energètic, i les energies renovables són elements clau lligats a aspectes cabdals com són la pobresa energètica, la contaminació ambiental o la millora de l’habitat urbà, entre d’altres.

Tots aquests elements són objectius de ciutat, dels quals els barris perifèrics i els seus veïns no en poden quedar exclosos, ans al contrari, han d’esdevenir-neprotagonistes i beneficiaris.

La lluita contra la pobresa energètica, l’impuls de polítiques per a frenar el canvi climàtic i el desenvolupament de barris intel·ligents són una possibilitat per generar oportunitats de formació i inserció laboral de població en atur i risc d’exclusió, especialment joves i aturats de llarga durada, que així poden incorporar-se al tren de noves activitats laborals i professionals amb projecció de futur.

Els objectius principals del Projecte són la lluita contra l’atur tot afavorint la formació de persones en atur de llarga durada, i contribuir a difondre una cultura de l’estalvi i l’eficiència energètica.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *